Vanliga frågor om medlemskap

Har C/O City kommersiella intressen?

C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar och de utmaningar som finns i vår urbana miljö.

Vad kan vi få ut av ett medlemskap?

Genom ert medlemskap får er organisation tillgång till vårt material, vägledningar och verktyg som tagits fram av oss. Utöver detta bjuds valda kontaktpersoner från er organisation in till C/O Citys nätverk och samlade kompetens. C/O Citys nätverk består både av kontakt med andra medlemmar (med en bredd från hela samhällsbyggnadsbranschen) och ett vetenskapligt råd som består av forskare från hela landet.

Vad förväntas av oss och hur kan vi bidra?

En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlemmarnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla föreningens verksamhet och sker efter intresse och förmåga. Vår ambition är att alla medlemmar ska få ut mer än de stoppar in – tillsammans blir vi starka, intressanta och relevanta!

Hur sköts och utvecklas föreningen C/O City?

Föreningens årsmöte utser en styrelse med ledamöter som sköter förvaltning och ekonomi. Utöver styrelsen består föreningen av ett Vetenskapligt råd med forskare från hela landet som arbetar för att vår utveckling sker på god vetenskaplig grund. Sist men inte minst består föreningen av ett 30-tal medlemmar som engagerar sig och deltar efter eget intresse och förmåga.

Hur mycket kostar ett medlemskap?

Kostnaden för ett medlemskap beror på organisationens storlek och omsättning. Se en lista på medlemsavgifter här.

Hur fungerar utträde ur föreningen?

Medlemskap avser helt verksamhetsår. Medlem kan således enbart utträda ur föreningen vid verksamhetsårets slut. Medlem som önskar utträde ska ha inkommit med en skriftlig uppsägning till föreningen senast tre månader före utgången av verksamhetsåret.

Fick ni inte svar på er fråga? Hör gärna av er till oss: medlem@cocity.se.