Grönytor för god ljudmiljö

Rapporten Grönytor för god ljudmiljö är framtagen av Jens Forssén och Laura Estévez Mauriz (Teknisk akustik, Chalmers) och berör olika akustiska effekter av grönytor, främst med avseende på fasader och tak. Även låg skärm med vegetation berörs.

I rapporten ges en allmän beskrivning av de akustiska effekterna, följt av skisser på förslag för pilotstudierna Årstastråket/Bolidenvägen och Solvalla i Stockholm. Därefter beskrivs en modellstudie med absorberande vegetationsfasader för ett bostadsområde med ett rutnät av kvarter och gator.

Ladda ner Grönytor för god ljumiljö (PDF)