Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar och de utmaningar som klimatförändringar och andra förändringar innebär för vår urbana miljö.