Välkommen på lansering av Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0!

Den 4 april kl. 14:00-15:00 lanseras den nya rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0. Lanseringen kommer att ske digitalt. Ingen anmälan krävs!

Skriften Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 beskriver hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplaneringen. Detta är uppdaterad version som är framtagen av C/O City, Boverket och Naturvårdsverket och är skriven av Ulrika Stenkula (Gaia arkitektur), Åsa Keane (Ekologigruppen/Naturförnuft) och Hanna Ahlström Isacson (URBIO).

Vägledningen innehåller bland annat argument för varför Ekosystemtjänster är nödvändiga i våra städer och i vilka skeden av planprocessen som planering av ekosystemtjänster kommer in.

Skriften kommer att lanseras i ett webinar den 4 april kl. 14:00-15:00. Ingen anmälan krävs. Du når webinariet direkt i länken nedan!