Gå med i C/O Citys utskott!

Foto: White arkitekter

C/O City välkomnar just nu alla att gå med i föreningens utskott. Syftet med utskotten är att stärka föreningens arbete och nätverk utifrån fem verksamhetsområden: verksamhetsutveckling, verktyg & metoder, kommunikation, forskning och kommunal verksamhet.

Utskotten arbetar efter egen förmåga och intresse. Genom att involvera sig i form av utskott finns goda möjligheter att stärka sitt nätverk, hitta nya samarbetspartners och inte minst fortbilda sig inom ekosystemtjänster.

C/O Citys utskott består av följande:

 1. Styrelsens arbetsutskott
  • Kallar till och leder styrelsemöten, har koll på föreningens ekonomi
 2. Utskottet för verksamhetsutveckling och framtidsspaning
  • Utvecklar strategier för föreningens övergripande verksamhet, spanar på trender inom ekosystemtjänster
 3. Utskottet för event, aktiviteter och kommunikation
  • Planerar event och aktiviteter, utvecklar strategier för kommunikation
 4. Utskottet för verktyg och metoder
  • Utvecklar föreningens verktyg och metoder
 5. Vetenskapligt råd
  • Nätverk för forskare
 6. Kommunutskott
  • Nätverk för kommuner

Anmäl dig till det utskott du är intresserad av genom att mejla medlem@cocity.se. Dit kan du också vända dig med frågor och funderingar.