SKAPAR LEVANDE SAMHÄLLEN
Låt naturen göra jobbet

Ekosystemtjänster - en verktygslåda

Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

LÄS MER

QGYF – open source GIS-verktyg för grönytefaktor

C/O City har under våren 2019 utvecklat QGYF, en GIS-baserad grönytefaktor för stadsdelar (tidigare allmän platsmark). Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

LÄS MER

GYF - grönytefaktor för stadsdelar 3.0

C/O City utvecklade under 2018 ett verktyg som med hjälp av en beräkningsmall kan underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för stadsdelar (tidigare grönytefaktor för allmän platsmark), och förkortas GYF. Den senaste versionen, GYF 3.0, kom under hösten 2023. 

LÄS MER

Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning 2.0

Kolla in den rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 2.0 som kom under våren 2023. 

LÄS MER

Ikoner för ekosystemtjänster och Agenda 2030

Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket, The New Division och C/O City under hösten-vintern 2018-2019 tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ. Detta är en vidareutveckling av de ikoner som utvecklats av C/O City i ett tidigare skede samt med inspiration av New Divisions välkända ikoner för Agenda 2030. 

LÄS MER