Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Styrelsen valdes på årsmötet den 24 mars 2020 och består av följande personer:

Åsa Keane, Landskapslaget (ordförande)
Oskar Wallgren, WSP (kassör)
Sara Borgström, KTH (ordförande vetenskapligt råd)
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Hanna Ahlström Isacson, White arkitekter
Helena Littke, Ekologigruppen
Gustav Nässlander, Scandinavian Green Roof Institute (suppleant)

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar du här