Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Föreningen består av en styrelse, ett antal utskott och föreningens medlemmar.

Styrelsen för verksamhetsåret 2022 består av följande personer:

Christina Wikberger, U&We (ordförande)

Åsa Keane, Landskapslaget (vice ordförande)

Johan Östberg, NDSI (kassör)

Peter Wiborn, Stockholm stad

Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur

Hanna Ahlström Isacson, Urbio

Peter Wrenfelt, U&We

Ann-Mari Fransson, LNU

Jan Wijkmark, White arkitekter

Åsa Ode Sang, SLU

Emma Hell Lövgren, WSP

Ellinor Scharin, Ekologigruppen

Gustav Nässlander, Trädkontoret (suppleant)

Helen Johansson, SGRI (suppleant)

Utskotten för verksamhetsåret 2022 består av följande:

Styrelsens arbetsutskott

Utskottet för verksamhetsutveckling och framtidsspaning

Utskottet för event, aktiviteter och kommunikation

Utskottet för verktyg och metoder

Vetenskapligt råd

Kommunutskottet

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar du här