Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Styrelsen valdes på årsmötet den 24 mars 2020 och består av följande personer:

Åsa Keane, Landskapslaget (ordförande)
Oskar Wallgren, WSP (kassör)
Sara Borgström, KTH (ordförande vetenskapligt råd)
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Hanna Ahlström Isacson, White arkitekter (ordförande kommunikation)
Helena Littke, Ekologigruppen
Gustav Nässlander, Scandinavian Green Roof Institute (suppleant)

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar du här