Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Styrelsen valdes på årsmötet den 27 mars 2019 och består av följande personer:

Oskar Wallgren, WSP (ordförande)
Sara Borgström, KTH
Peter Wrenfelt, U&We
Ann-Mari Fransson, SLU
Peter Wiborn, Stockholm stad
Ulrika Stenkula, White
Christina Wikberger, Värmdö kommun
Helena Jeppson, Nacka kommun
Åka Hesslekrans, Malmö stad

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar ni här