Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Styrelsen valdes på årsmötet den 8 mars 2022 och består av följande personer:

Christina Wikberger, U&We (ordförande)

Åsa Keane, Landskapslaget (vice ordförande)

Johan Östberg, NDSI (kassör)

Peter Wiborn, Stockholm stad

Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur

Hanna Ahlström Isacson, Urbio

Peter Wrenfelt, U&We

Ann-Mari Fransson, LNU

Jan Wijkmark, White arkitekter

Åsa Ode Sang, SLU

Emma Hell Lövgren, WSP

Ellinor Scharin, Ekologigruppen

Gustav Nässlander, Trädkontoret (suppleant)

Helen Johansson, SGRI (suppleant)

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar du här