Organisation och styrelse

Stadgar

På konstituerande möte fastställdes föreningens stadgar.

Organisation

Föreningen består av en styrelse, ett antal utskott och föreningens medlemmar.

Styrelsen för verksamhetsåret 2023 består av följande personer:

Christina Wikberger, U&We (ordförande)

Åsa Keane, Ekologigruppen (vice ordförande)

Johan Östberg, Trädkontoret (kassör)

Peter Wiborn, Stockholm stad

Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur

Hanna Ahlström Isacson, Urbio

Jan Wijkmark, White arkitekter

Rebecca Deutsch, WSP

Ellinor Scharin, Ekologigruppen

Christine Haaland, SLU

Emma Hell Lövgren, Stockholm stad (suppleant)

Gustav Nässlander, Trädkontoret (suppleant)

Helen Johansson, SGRI (suppleant)

Harald Klien, Movium (suppleant)

Utskotten för verksamhetsåret 2023 består av följande:

Styrelsens arbetsutskott

Utskottet för verksamhetsutveckling och framtidsspaning

Utskottet för event, aktiviteter och kommunikation

Utskottet för verktyg och metoder

Kommunutskottet

Medlemskap

Föreningen C/O City välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhällsbyggnadssektorn. C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlemmarna formulerar.

Mer information om medlemskap hittar du här