GYF – Grönytefaktor för stadsdelar

Inom projekt C/O City har man arbetat fram ett helt nytt verktyg som ska underlätta planeringen av ekosystemtjänster i staden. Verktyget heter grönytefaktor för stadsdelar, och förkortas GYF.

Verktyget Grönytefaktor för stadsdelar 2.0 (tidigare Grönytefaktor för allmän platsmark) utvecklades 2018 och kan till exempel användas för att synliggöra ekosystemtjänster, jämföra olika scenarier och nå uppsatta mål kopplade till ekosystemtjänster.

GYF kan användas både för kvartersmark och allmän platsmark och kan således i olika skalor – från ett kvarter till hela stadsdelar. Arbetet med att utveckla GYF har pågått under flera år och flera samhällsaktörer har varit involverade i processen.

C/O City har drivit arbetet med hjälp av både kommuner, konsulter, experter och forskare som bidragit med kunskap, konstruktiv kritik och entusiasm. Verktyget har testats i sex kommuner i elva pilotprojekt. Deras input hur verktyget fungerar i verkligheten har haft stor betydelse för slutprodukten. Det ska bli spännande att nu få återkoppling från fler som använder verktyget så att vi kan fortsätta utveckla det, säger Helena Jeppsson, på WSP som varit projektledare för GYF.

Gösta Olsson, landskapsarkitekt inom Stockholms stad, har varit delaktig i arbetet, bland annat genom arbetet med Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden som var en av piloterna.

Dokumentet är innehållsrikt och ger bra vägledning att hålla sig till i arbetet. GYF är det första i sitt slag och kommer att bidra till mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tillsammans med övriga planeringsdokument bidrar det till att kunna planera för grönare och mer mångfunktionella allmänna platser som levererar flera ekosystemtjänster.

SÅHÄR KOMMER DU IGÅNG!

Förslag till arbetsprocess: GYF och QGYF i arbetsprocessen

Teknisk användarmanual: Manual för GYF

Ladda ner verktyget här: GYF beräkningsmall

Se vanliga frågor i FAQ om GYF och QGYF.

För övriga frågor om GYF, maila till info@cocity.se.

Vill du lära dig mer om GYF eller vara med och påverka den fortsatta utvecklingen? Vi erbjuder seminarier och utbildningar i GYF för våra medlemmar. Gå med i C/O City idag för att bli en del av vårt nätverk!