QGYF – ett open source-verktyg för grönytefaktor i QGIS

C/O City utvecklade under våren 2019 verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor för stadsdelar. Verktyget består av ett plugin till GIS-programmet QGIS. QGIS är en öppen programvara som vem som helst kan ladda ned och använda kostnadsfritt.

Verktyget QGIS utvecklades 2019 och kan till exempel användas för att synliggöra ekosystemtjänster, jämföra olika scenarier och nå uppsatta mål kopplade till ekosystemtjänster. Verktyget producerar automatiserade rapporter bestående av kartor och diagram. Dessa kan användas som underlag till beslut och diskussion.

Verktyget är förprogrammerat med en GYF-modell som baseras sig på C/O citys modell Grönytefaktor för stadsdelar, men kan också anpassas efter egen GYF-modell.

”Verktyget kommer att hjälpa till att synliggöra ekosystemtjänster och bidra till en fördjupad dialog i planeringen hur man kan optimera grönytor vid exploatering.”
(Pilotkommun)

Verktyget är framtaget av White arkitekter och WSP på uppdrag av C/O City. Projektgruppen har prioriterat att skapa ett användarvänligt verktyg utifrån användarnas behov. Fyra pilotkommuner – Nacka, Umeå och Vellinge kommun samt Stockholms stad har medverkat i första testomgången av verktyget. En referensgrupp från C/O City bestående av Landskapslaget, Ekologigruppen och Sweco har granskat och kvalitetssäkrat arbetet under hela projekttiden.

Under våren 2022 genomfördes en erfarenhetsåterföring av Ekologigruppen, WSP och White. Under arbetets gång analyserades användningen av verktyget med syfte att stärka den fortsatta implementeringen och öka användandet av det. I erfarenhetsåterföringen finns även ett förslag till arbetsprocess för att vägleda implementeringen av QGYF i användarens organisation.

Kom igång med QGYF

Förslag till arbetsprocess: GYF och QGYF i arbetsprocessen

Teknisk användarmanual: Manual för QGYF

Ladda ner och installera programvara: QGIS

Mer information om GYF-modellen: Manual för GYF

Se vanliga frågor i FAQ om GYF och QGYF.

För övriga frågor, skapa gärna ett konto i vårt användarforum.

Vill du lära dig mer om QGYF eller vara med och påverka den fortsatta utvecklingen? Vi erbjuder seminarier och utbildningar i QGYF för våra medlemmar. Gå med i C/O City idag för att bli en del av vårt nätverk!