Om oss

Städer är fantastiska. Ett myller av människor som samlas på en plats för att leva och göra nytta tillsammans. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, och andelen växer snabbt. Men vi är fortfarande helt beroende av naturen runtomkring oss. Naturen ger oss mat, rent vatten, nytt syre och lagom temperatur. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behövs naturen där också.

Väl fungerande städer är fulla av liv. Inte bara mänskligt liv utan en mångfald av liv. Gräs, hum- lor, träd, ekorrar. Fåglar som sjunger, bin som surrar, växter som blommar. Renande vattendrag, prunkande parker, skuggande skogsdungar, bullerdämpande buskage. Naturen i staden är inte pynt, det är livsviktig, levande infrastruktur. Lika viktig som elnät och kollektivtrafik. Därför behöver vi ta hand om, värna och utveckla naturen i staden, så att den kan ta hand om oss.

Med detta projekt vill vi lyfta fram värdet av naturen i staden. Biologiska, sociala och inte minst ekonomiska värden. Vi vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut. Vi vill inspirera och övertyga, skapa nya modeller och verktyg, visa upp konkreta exempel. Vi vill göra det enkelt att planera och bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans.
Vi representerar alla steg i kedjan från idéer och planer till färdiga byggnader, gator och parker. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor. En stadsmiljö där människorna tar hand om naturen, så att naturen kan ta hand om människorna.

Vi vill göra städer ännu mer fantastiska, för oss och framtida generationer.

C/O Citys manifest i inledningen till en av slutrapporterna från fas 2, Låt naturen göra jobbet (2014)