Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och White Arkitekter.

Målet är att bidra till fortsatt utveckling av en viss standardisering av verktyg för tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster, där kunskap och inspiration kan delas på ett enklare sätt. Utöver en kartläggning och förklaring av befintliga verktyg innehåller rapporten även en presentation av ekosystemtjänster; Vad är det och hur hänger de ihop?

Verktygslådan har genomförts med medel från White Research Lab (WRL) och ARQ. WRL är Whites forsknings- och utvecklingsorganisation som har som syfte att stötta uppdragsnära kunskapsutveckling. ARQ är en forskningsstiftelse grundad av White Arkitekter med syfte att resultat från FoU-programmet ska komma samhället till nytta.

Ekosystemtjänster – en verktygslåda (PDF)