STERF håller webinarium om biodiversitet på golfbanor och urbana gräsmarker

STERF, medlem i C/O City, bjuder in till ett webinarium på engelska som handlar om biodiversitet på golfbanor och urbana gräsmarker. Projektet ”From dense swards to biodiverse roughs” har nu avslutats. För att presentera resultaten, men också placera det i ett vidare sammanhang, kommer en öppen webinar-paneldiskussion att hållas den 5 november 2020 kl. 13.00-15.00.

Webinariet kommer att riktas till miljövårdare och kurs- och klubbchefer, landskapsarkitekter, landskapsplanerare, parkchefer, stadplanerare och liknande yrken.

Presentationerna nedan kommer att finnas tillgängliga online – en vecka innan webinariet. Webinariet den 5 november kommer att vara ett strukturerad paneldiskussion med talarna:

Dr. Valentin Klaus, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich): Wilderness vs. tidiness – trade-offs in enriching urban grasslands.

Prof. Johannes Kollmann, Technical University of Munich/NIBIO: Golf courses in a broader perspective.

Dr. Mona Chor Bjørn, Copenhagen University: Semi natural vegetation for urban environments.

Dr. Jörgen Wissman, Swedish Biodiversity Centre (CBM), SLU, Uppsala: Integrating knowledge across grassland types.

MSc. Rowan Rumball, STRI: From science to practical management of amenity grasslands.

Dr. Hans Martin Hanslin, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO): From dense swards to biodiverse roughs.

Presentationerna fokuserar på hur golfbanorna och urbana gräsmarker potentiellt kan stödja biologisk mångfald och ekologiska processer i landskapet och därmed bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Senare kommer det att diskuteras metoder för diversifiering och hur man implementerar vetenskaplig kunskap i praktisk förvaltning av dessa gräsmarker.

Läs mer om webinariet och anmäl dig här.