Stångby Akademi välkomnas till C/O City!

C/O city välkomnar varmt Stångby Akademi som ny medlem i föreningen. Följande citat är
från Stångbys Akademi hemsida som beskriver verksamheten:

Stångby Akademi är en del av Stångby Plantskola och har tagit särskilt tillvara på ett av
plantskolans värdeord; kompetens. Detta värdeord stärker vi nu ytterligare bygger vidare på.
Akademins ambition är att verka för ett grönt kompetenscenter där branschen kan samlas
och utbyta erfarenheter. Detta görs genom behovsanpassade kurser, kortutbildningar,
seminarier, webbinarier, rådgivning, studiebesök, projektledning och när det blir möjligt även
event av olika slag.“

Kolla in Stångby Akademi här.