Slutseminarium om projektet Resiliens i praktiken 5/3 – 2020

Dessa 7 illustrerade principer för resiliens är ett av verktygen som projektdeltagarna använt. Illustration: Azote

5 mars kl. 13–16, Stockholm Resilience Centre, Kräftriket 2B i Stockholm

Vi har i tidigare nyhetsbrev informerat om projektet Resiliens i praktiken, där man bland annat undersökt hur grönstruktur används för minskad sårbarhet i pilotaktivitet i Västra Mark, Växjö. Projektet är finansierat av Formas och drivs av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitetet och Albaeco.

Resiliens i praktiken är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt som tillämpar forskning och verktyg för resiliens i samhällsplanering på lokal och regional nivå. Det ävergripande syftet är att bidra till ett hållbarhetsarbete som är bättre rustat att hantera komplexa samhällsutmaningar. 

Den 5 mars är ni varmt välkomna på projektets slutseminarium. Seminariet kommer hållas kl. 13–16 i Lobbyn på Stockholm Resilience Centre, Kräftriket 2B i Stockholm. 

Då kommer både de som drivit projektet och de deltagande organisationerna vara på plats för att berätta om projektet, vad de lärt sig och vad organisationerna har gjort inom sina verksamheter. De fem organisationerna som har varit med under 2019 är: Södertälje, Värmdö och Växjö kommun, Region Västmanland och Upplandsbygd – Lokalt ledd utveckling. 

Program 5 mars:

  • Introduktion till projektet och vad vi har gjort
  • Fika, mingel och samtal med de deltagande organisationerna om hur de tillämpat resiliens i olika pilotaktiviteter
  • Presentation och paneldiskussion kring lärdomar och reflektioner om projektet

Anmälan: skicka ett mail till my.sellberg@su.se.