Ny webinarieserie om träd och gröna tak

Foto: SGRI

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI), har en ny webinarieserie på gång om träd och gröna tak. De har skapat två olika serier (totalt 7 webinar) som deltagare kan välja fritt mellan, men rekommenderar deltagare att följa hela serien.

Webinarierna om gröna tak handlar om hur man projekterar, anlägger och sköter gröna tak, medan webinarierna om träd handlar om trädens värde i stadsutvecklingen. I ett av webinarien gästföreläser Johan Östberg på Nature Based Solution Institute (medlem i C/O City sedan årsskiftet 2020-21).

Webinarieserien kommer att ske över Zoom.

Webinar: Gröna tak

Webinarserien om gröna tak riktar sig till beställare, förvaltare, skötselpersonal, anläggare och övriga som ansvarar för ett grönt tak. Serien består av följande webinarier:

  1. Projektering  och beställning (220118, kl. 10-11)
  2. Anläggning av gröna tak (220125, kl. 10-11)
  3. Förvaltning och drift av gröna tak (220201, kl. 10-11)

Webinar: Stadsträd

Webinarserien om träd i urbana miljöer riktar sig till beställare, förvaltare, skötselpersonal, anläggare och övriga som ansvarar för stadsträd. Serien består av följande webinarier:

  1. Varför behöver vi träd i staden? (220120, kl. 10-11)
  2. Plantering och växtbäddar (220127, kl. 10-11)
  3. Växtkvalitet och växtval (220203, kl. 10-11)
  4. Inventering och förvaltning med Johan Östberg (220210, kl. 10-11)

Läs mer och anmäl dig här!