Ny studie visar att satsningar på stadsnära natur driver exploatering

Foto: TT

Miljöforskarna i Gävle har tidigare kunnat visa att stadens natur och grönområden, som är och kommer att vara vår vanligaste kontakt med naturen, inte bara skyddar mot klimatförändringar, men också främjar människors hälsa och välbefinnande. Samtidigt ser de att satsningar på stadsnära natur leder till ökad exploatering och att den bebyggs allt oftare.

Nu kan en ny studie, publicerad i Antropocen och där Stephan Barthel är medförfattare, visa hur både näringslivet och bostadsbebyggelsen dras mot de här områdena med rikast natur.

– När du skyddar naturen och förvaltar naturen på ett bra sätt så att den blir en oas för mänskligt välbefinnande, då blir det en drivkraft för urbaniseringen, säger Stephan Barthel.

I studien kartlägger författarna de viktigaste naturområdena runt Stockholms län för att identifiera var det är mest sannolikhet att en framtida stadsutvidgning sker. Stockholm växer snabbt och förväntas rymma en befolkning på 3,5 miljoner år 2050, jämfört med cirka 2,4 miljoner idag.

I och med att forskarna nu kan bevisa den här trenden, där ökat byggande oundvikligen kommer att påverka de gröna områdena trots ansträngningar att skydda dem, har de tagit fram flera strategier för att styra urbaniseringen så vi inte förstör dessa värdefulla naturmiljöer.

– Det handlar om naturliga bevarandezoner, ekosystemförbättringar och gröna arkitekturlösningar. Och då vi alla har en stark drivkraft av att må bra så kommer dessa strategier att behövas överallt där urbaniseringen pågår, säger Stephan Barthel.

Läs artikeln här.