Ny medlem: Högskolan i Gävle

C/O City har glädjen att välkomna Högskolan i Gävle som nya medlemmar i föreningen! Högskolan i Gävle bedriver tvärvetenskaplig forskning inom fyra strategiska områden – Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri.

Såhär beskriver Högskolan i Gävle sitt strategiområde Hållbar stadsutveckling:

”Den pågående urbaniseringen innebär betydande ekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala samhällsutmaningar. Detta strategiska forskningsområde syftar till att bidra till en hållbar stadsutveckling och därmed förbättra människans livsmiljö.

 Vi måste ha ett helhetsperspektiv, där bland annat sociala, tekniska, ekonomiska och juridiska faktorer kopplas samman med de ekologiska, eftersom dessa delar är sammanvävda med varandra. Vi kan inte leva ihop i en tät miljö där det skiljer ljusår i levnadsstandard mellan individer. – Stephan Bartel, Vetenskaplig ledare

Läs mer om Högskolan i Gävle här.