Ny medlem: Billingham & Flygare

C/O City har glädjen att välkomna Billingham & Flygare som nya medlemmar i föreningen! Billingham & Flygare är ett landskapsarkitektkontor med bas i Jönköping.

Såhär beskriver sig Billingham & Flygare på deras hemsida:
”Vi på Billingham & Flygare arbetar med landskapsarkitektur, stadsbyggnad och platsidentitet. Tre områden som ofta samspelar men som får olika omfattning i enskilda projekt. I en allt mer globaliserad värld präglad av urbanisering och konkurrens är det av största vikt att förstå samhällstrender och utmaningar inför framtiden. Vi strävar därför efter att skapa unika, innovativa och hållbara miljöer som möter samhällets behov och krav på nya livsmiljöer.”

Läs mer om Billingham & Flygare här.