Naturvårdsverket utlyser medel för att driva en innovationstävling om konstgräsytor på skol- och förskolegårdar

Naturvårdsverket utlyser medel till projektbidrag för att driva och genomföra en innovationstävling för att ta fram hållbara och naturliga alternativ till konstgräsytor på skol- och förskolegårdar. Innovationstävlingen är en del av Naturvårdsverkets arbete med hållbar plastanvändning. Projektbidraget går upp till totalt 500 000 kr.

Konstgräs har mest diskuterats i sammanhanget risk för mikroplastspridning. Konstgräsytor på skol- och förskolegårdar har fått liten uppmärksamhet jämfört med konstgräsplaner med gummigranulat när det gäller just mikroplastspridning. Samtidigt är det möjligt att se en ökad trend att anlägga konstgräsytor i dessa miljöer.

Genom att anlägga konstgräs riskerar man en spridning av mikroplaster och man skapar också ytor helt utan biologiska kvaliteter. Verklig vegetation kan till skillnad från konstgräs t.ex. ge både vattenrening och vattenreglering vid sidan om andra ekosystemtjänster såsom upptag av luftföroreningar, reglering av lokalklimat och att fungera som livsmiljö och spridningsväg för olika arter. Stadens gröna ytor kan – om de utformas medvetet – vara viktiga pusselbitar i hela landskapets gröna infrastruktur.

Utmaningen med denna tävling är att ta fram hållbara och naturbaserade alternativ till konstgräs, som främjar ekosystemtjänster, grön infrastruktur och biologisk mångfald, och som också väger in aspekter såsom tillgänglighet, säkerhet och slitagetålighet.

Sista ansökningsdag är den 24 augusti.

Läs mer om utlysningen och ansök här.