Exempel 3: Papirhuset

I Moss, Norge, byggs ett flerbostadshus vid namn Papirhuset. Projektet är unikt för sitt stora fokus på ekologi: här ses terrassen som en del av det stora landskapet och dess växtlighet. Projektet är det tredje goda exemplet på en Naturbaserad lösning som C/O City nu lyfter i sin satsning inför Världsmiljödagen 2022.

Papirhuset är ett flerbostadshus som byggs i samband med omvandlingen av Verket i Moss, Norge. Landskapsarkitekter på WSP har arbetat med byggnadens stora takterrass. Projektet är miljöcertifierat enligt Breeam-NOR.

Unikt för projektet är ett stort fokus på ekologi. Terrassen ses om en del av det stora landskapet och dess växtlighet. Växtvalen har utförts i nära samarbete mellan landskapsarkitekter, ekologer och miljörådgivare. Växterna som ingår i projektet är anpassade till områdets lokala flora. Utöver att växterna är utvalda utifrån ståndort och härdighet så har det värderats utifrån ursprung och ekologiska effekter. Värderingen av växtmaterialet har utförts av ekologer/miljörådgivare med kunskap om den lokala floran och har utgått från den Norska Artdatabankens kriterier.

Som en del av växtlistans genomgående ekologiska koncept så har takterrassens ängsytor byggts upp av frömaterial som samlats in av skolelever tillsammans med ekologer i TOMB-området. Arbetet har även inneburit kontakt med plantskolor för att säkerställa inte bara tillgång på arter utan även dess genetiska ursprung.

Nyttoväxter som används i projektet är värderade utifrån dess traditionella användning i området samt övriga riskfaktorer. Takterrassen ger utrymme för odling i form av odlingsbäddar och drivhus. Den biologiska mångfalden plockas även upp i form av fågelholkar och insektshotell.

Läs mer om de projekt WSP bedriver inom landskapsarkitektur här.

Är du medlem och vill veta mer om vår kampanj, kontakta medlem@cocity.se.