C/O City med i Almedalen 2022

Almedalen

I år är C/O City med i Almedalsveckan 2022. Under veckan kommer C/O City vara medarrangör på seminarium om den naturbaserade staden (4/7) och hållbart välbefinnande (5/7) samt anordna aktiviteter på Botaniska trädgården i Visby.

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Almedalsveckan är unikt för den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

C/O City kommer den 4/7 att medverka som medarrangör på seminarium om den naturbaserade staden tillsammans med U&We och Social Venture Network och om hållbart välbefinnande samt anordna aktiviteter under veckan tillsammans med Mindshift Sverige.

Syftet med besöket är att stärka nätverket kring urbana ekosystemtjänster samt att påverka samhällsdebatten. Genom att närvara på Almedalen finns möjligheter att inspirera och påverka många olika aktörer till mer levande och välmående städer.