Seminarium: En naturbaserad stad är en resilient stad (4/7)

Måndagen den 4 juli klockan 14:00-15:00 håller C/O City tillsammans med U&We och Social Venture Network ett seminarium om den naturbaserade staden på Almedalsveckan i Visby.

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald är målet att Europas biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig till nytta för människor, planeten, klimatet och ekonomin. Vilken roll kan naturbaserade lösningar spela i att främja biologisk mångfald och skapa resilienta städer?

På seminariet samtalar vi kring hur naturbaserade lösningar kan bidra till att främja biologisk mångfald samtidigt som de bidrar till klimatanpassning och ökad resiliens i våra städer. Hur påverkar förändrad markanvändning biologisk mångfald? Hur kan mångfunktionella lösningar vara ett verktyg för klimatanpassning? Hur kan företag arbeta med biologisk mångfald?

Medverkande:

Christina Wikberger, Moderator, Hållbarhetskonsult U&We och ordförande i C/O City
Peter Wrenfelt, Delägare och hållbarhetskonsult och styrelsemedlem C/O City, U&We och C/O City
Amanda Möttönen, Hållbarhetskonsult, U&We
Åsa Keane, Konsult och vice ordförande C/O city, Naturkraft
Karin Stenmar, Hållbarhetschef, Folksamgruppen
Fredrik Lindencrona, Styrelseledamot, Mindshift, Sverige
Maria Flock Åhlander, VD/CEO, Ekobanken
Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum