Seminarium: Ett samhälle där hållbart välbefinnande prioriteras som den viktigaste resursen (5/7)

Tisdagen den 5:e juli klockan 9:00-10:45 medverkar C/O City tillsammans med Mindshift Sverige på ett seminarium om hållbart välbefinnande på Almedalsveckan i Visby.

Utveckling pågår redan i olika delar av världen men vi löser inte vår tids komplexa samhällsutmaningar utan att vår prioritering av denna fråga ökar överallt. En sak är helt säker – vi måste våga hoppas och bygga gemensamma broar till framtiden. Broar som skapar mänsklig växtkraft och ny samverkan mellan aktörer och sektorer där vi blir smartare och samskapar ett mindshift för hållbart välbefinnande tillsammans i våra samhällen.

I samtalet lyfter personer med olika roller, erfarenheter och ambitioner fram sina hoppfulla visioner om hur våra livsmiljöer skulle kunna se ut om vi verkligen klarar av att sätta människors hållbara välbefinnande i fokus. Personer med ledande roller i olika sammanhang såsom politik, förvaltningsledning, investeringar, näringslivet och civilsamhället resonerar sedan utifrån sin horisont om vad man kan göra för att stödja dessa visioner så att de kan förverkligas. I Botaniska Trädgården kan du innan och efter ta del av olika exempel.

Medverkande:

Niklas Huss, Ordförande, MindShift Sverige
Kristina Bähr, Läkare, författare, Exist
Torbjörn Eriksson, Grundare, WorkLife Group
Henrik Stangel, VD, Länsförsäkringar Gotland
Maria Vejdal, Verksamhetschef, Region Sörmland
Rasmus Persson, Stadsdelsdirektör, Skultuna
Åsa Keane, C/o City
Linda Eskilsson, Kommunalråd, Uppsala kommun
Fredrik Lindencrona
Linnea Rönnquist, Dark Matter Labs
Krim Talia, Investerare och VD
Annika Pärsson Sten, Grundare, The Inner Foundation
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
Jonas Olsson, VD, SVID
Jonas Björck, GD, Forte

Läs mer!