Byggnadsprojekt i England måste nu kompensera för naturförlust

Bild: Ollie Craig

England införde under vintern ett biodiversitetskreditsystem som innebär att byggprojekt nu är skyldiga att aktivt bidra till bevarandet av naturen. Detta system, känt som ”nature-market” eller biodiversity net gain (BNG), kräver att alla nya byggprojekt uppnår en nettovinst på minst 10% när det gäller biodiversitet eller livsmiljö.

Kravet infördes genom Town and Country Planning Act den 12 februari för större platser och den 2 april 2024 för mindre platser. BNG-bestämmelserna gäller för alla bostads-, industri- och kommersiella projekt. Småskaliga självbyggande projekt undantas. Englands regering har som mål att bygga 300 000 nya hem per år fram till mitten av 2020-talet, vilket kommer att kräva kompensation enligt de nya reglerna.

Syftet med Englands biodiversitetsregler är att tvinga byggare att kompensera för förlusten av natur. Om det inte är möjligt att uppnå ökad biologisk mångfald på platsen måste utvecklare kompensera genom att skapa biologisk mångfald utanför anläggningen. En betydande del av den habitatåterställning som krävs kommer att ske på jordbruksmark, som skapande och skydd av våtmarker, ängar med vildblommor eller skogar. Detta kan dock möta hinder då det inte är klart hur stor marknaden kommer att vara, och det kan finnas brist på jordbrukare som engagerar sig.

Om utvecklare inte kan uppnå biologisk mångfald på eller utanför platsen måste de köpa biologisk mångfaldskrediter från regeringen. Intäkterna från detta kommer att investeras i restaurering av livsmiljöer.

Bedömningen av BNG kommer att jämföra grundförhållandena med planer efter utveckling för att säkerställa en nettoförbättring av den biologiska mångfalden. Processen inkluderar fältundersökning innan utvecklingen sker, jämförelse av livsmiljödata före och efter utvecklingen och beräkning av nettovinst eller förlust av biologisk mångfald.

Enligt Natalie Duffus från University of Oxford kommer BNG att främja medvetenheten om hur man minimerar påverkan på ekosystem av nya utvecklingsprojekt och kan återställa många livsmiljöer. Internationellt sett anses detta vara en av de mest ambitiösa planerna, vilket kan inspirera andra länder att följa efter.

Läs mer här!