Barns önskan om vacker natur längs skolvägen betonas i ny studie

Bild: Max Fisher

En nyligen genomförd studie vid Högskolan i Gävle (medlem i C/O City) lyfter fram barns egna åsikter om sina skolvägar och visar på betydelsen av naturen för deras upplevelser. Forskarna Katrin Lättman och Edward Prichard intervjuade ett 20-tal femteklassare i Göteborg som en del av det europeiska projektet ”WalkUrban”, där även tyska Dortmund och italienska Genua deltog.

Under intervjuerna följde forskarna barnen längs deras vanliga skolvägar, och under promenaden delade barnen spontana tankar om de miljöer de passerade. Resultaten av studien visar att barnen lägger stor vikt vid naturen och önskar fina omgivningar med mer grönska och träd längs sina promenadvägar. Särskilt när de passerade kolonilotter med träd och planteringar.

Studien pekade också på specifika utmaningar som barnen stöter på, inklusive problem med vägbyggen, brist på information och dålig sikt i vissa korsningar som inte är anpassade efter barnens behov. Höga staket och önskan om fler alternativa vägar för att undvika tristess är också aspekter som framkom i barnens feedback.

Studien understryker vikten av att inkludera barns perspektiv vid stadsplanering och poängterar bristen på forskning inom detta område. Med tanke på att beteenden formas tidigt i livet är det enligt forskarna avgörande att skapa skolvägar som barn känner sig bekväma och trygga med, inte bara för deras upplevelse utan också för deras hälsa och främjandet av en aktiv livsstil.

Läs mer här och här!