Arwidssonstiftelsen välkomnas hjärtligt som ny medlem i föreningen!

Arwidssonstiftelsen är en fristående organisation som arbetar med att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Stiftelsen driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle, och fungerar även som en arena och kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i. Stiftelsen tror på kraften i det goda exemplet och betydelsen av nya samarbetsformer och innovativa lösningar för framtidens samhällsutveckling.

Arwidssonstiftelsen har Arwidsson Talks, en plattform som främjar samtal, debatt och ny kunskap. Arwidsson Talks är en årlig serie av konferenser, seminarier och samtal som syftar till att utforska och främja hållbara lösningar för framtidens städer. Arwidsson Talks finns även i formatet av en podcast om hållbar stadsutveckling. Denna podcast är riktad till alla yrkesgrupper som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

Stiftelsen ger också ut Olle Bengtzon-priset, ett årligt pris som premierar journalistiskt arbete inom området samhällsbyggnad och bostadsfrågor. Det instiftades för att hedra samhällsreportern Olle Bengtzon, som på ett engagerande sätt skrev om arkitektur och samhällsbyggnad utifrån medborgarens perspektiv. Priset ges till en journalist eller journalistgrupp som i likhet med Bengtzon har bidragit till att öka allmänhetens intresse och kunskap om samhällsbyggnad. Det syftar även till att främja en livaktig och inkluderande diskussion om dessa frågor samt att höja kvaliteten på det som byggs.

Kolla in Arwidssonstiftelsen här!