HaningePlan

Forumsvar skapade

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: En fråga om anpassning av QGYF #2898
  HaningePlan
  Deltagare

  Hej igen!

  Med uppdateringen fungerar visualiseringen som den ska. Tack!

  Senaste veckorna har vi, när vi haft lite tid över, testat QGYF och vår anpassade modell. Det tycks fungera bra, men den GYF-kvot som genereras av QGYF stämmer inte överens med hur vi tycker att det borde vara. Så, nu har vi några frågor och funderingar om vad vi kan tänkas göra för fel, eller om det här är något som hänger ihop med vår anpassning av verktyget.

  Ett exempel. Om vi bara har en yta som är lika stor som beräkningsområdet och den ytan ges en kvalitet med faktor 1,5 och vi sedan beräknar GYF-kvoten med hjälp av QGYF, så bör rimligtvis GYF-kvoten bli 1,5. Men när vi beräknar i QGYF blir det inte så. Kvoten tycks istället bli 1,0 plus den egentliga GYF-kvoten. Vi vet inte varför. Är det så att det automatiskt tillkommer en grundyta med faktor 1, som de olika kvaliteternas ekoeffektiva yta sedan adderas till? Det skulle kunna förklara varför resultatet blir som det blir. I manualen för Grönytefaktor för allmän platsmark 2.0 står det om grundytor och i kartmenyn i QGIS syns ett objekt som heter ”Grundytor”.

  Eller har det något att göra med den grova faktor som de olika grupperna tilldelas, och som anges i gyf_qgroup? Som vi ser det påverkar inte den faktorn slutresultatet, utan den finns med för att det ska gå att lägga till övergripande kvaliteter och göra förenklade beräkningar/analyser.

  Vi har också uppmärksammat följande. När vi ritar in ett ytobjekt i QGYF och tittar i attributtabellen, så kan vi se objektets yta i kolumnen ”yta” (det är också den yta som används och som multipliceras med kvalitetsfaktorn när kvaliteter adderas till ytan). På samma sätt går det att se ytan för de objekt som läggs in under beräkningsområde. Om vi ritar in ett exakt lika stort område både som ytobjekt och som beräkningsområde, och sedan tittar i respektive attributtabell, så kan vi se att ytorna inte anses vara lika stora. Det borde påverka slutresultatet på något sätt, eftersom den poäng som syns i tabellen där de olika kvaliteterna listas, då blir felaktig. Vi är inga vana användare av QGYF, så vi vet inte om det här är ett fel eller om det ska vara så.

  Många frågor och funderingar. Vi delar med oss av dem här för att se om någon vet vad vi gör för fel, eller om någon haft samma problem och lyckats lösa det.

  som svar på: En fråga om anpassning av QGYF #2765
  HaningePlan
  Deltagare

  Hej igen! Nu har vi testat och vi tror att vi klarade av att lägga in våra egna grupper och kvaliteter på rätt sätt. Det var inte alls svårt nu när vi kunde följa din beskrivning. Tack än en gång för hjälpen. Men, när vi går vidare till nästa steg, ”Visualisera”, så är de ursprungliga grupperna fortfarande kvar. Dvs. i listan där man kan klicka i en ruta för att ”visa kvaliteter per grupp” kan vi inte visa våra egna grupper (som vi lagt in i gyf_AP_groups och som vi kan välja i rullmenyn i det föregående steget ”Klassificera”). Kanske svårt för er att svara på här, men har vi gjort något fel, eller måste man ändra i själva programmet för att få fram de egna grupperna i visualiseringen?

  som svar på: En fråga om anpassning av QGYF #2757
  HaningePlan
  Deltagare

  Hej! Okej, tack för svaret. Vi testar!

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)