Webinar om 15-minutersstaden och grönstruktur

Bilden visar Sjödalsparken i Huddinge kommun. Foto: Ulf Lundin.

I ett nyligen avslutat webinar från AFRY diskuterades möjligheter och utmaningar kring skapandet av en grön infrastruktur i städer. Då i dagens tätbefolkade städer och en ökning av hårdgjorda ytor i stan kan det vara svårt att integrera grönska på ett effektivt sätt. Men det finns strategier och lösningar som kan bidra till att återinföra växtlighet och träd i våra gaturum och stadsmiljöer. I seminariets panel fanns det representanter från Huddinge kommun, Therese Ingerdal & Urbio, Mattias Gustafsson, som är medlemmar i C/O City. Även Ulrika Stenkula från Gaia Arkitektur som är styrelseledamot i C/O City var med.

Mattias Gustafsson tog upp frågan om hur vi kan hantera konsekvenserna av klimatförändringarna genom att använda gröna ytor i 15-minuter stadsdelar. Han berättade även om 3-30-300 regeln och att kommuner börja ta in regeln i deras översiktsplaner.

Therese Ingerdal delade med sig av erfarenheter och utmaningar med att balansera de befintliga byggstrukturerna i Huddinge med behovet av att skapa gröna platser och grönområden under planeringsprocessen.

Ulrika Stenkula, tog upp begreppet ekosystemtjänster och förklarade vad det innebär samt varför det är viktigt. Hon gav också en summering om vägledningen Ekosystemtjänster 2.0 och vad som är nytt med 2.0. Andra talaren vid seminariet var Sofia Löfgren från AFRY, landskapsarkitekt med en doktorsexamen inom arkitektur som gav en historisk exposé över grönska i staden.

Seminariet finns att kolla på här!