Välkommen på C/O Citys årsmöte och seminarium 2024!

Bilden visar White arkitekters uteterass i Stockholm. Foto: C/O City

Torsdagen den 25 april mellan klockan 15:00-17:00 är det årsmöte för C/O City. Årsmötet äger rum både digitalt och på plats hos White arkitekter i Stockholm.

Styrelsen ser fram emot att hälsa alla medlemmar välkomna och vill gärna att du, som medlem i föreningen, kommer på årsmötet så att vi får ta del av dina synpunkter och vad vi ska göra framåt. Anmälan till eventet görs längst ner på sidan.

Som medlem har du också möjlighet att lägga fram ärenden eller motioner inför mötet. Har du förslag på förändringar eller önskemål för föreningens framtid kan du skicka in dina ärenden till styrelsen via e-post (medlem@cocity.se) senast den 3 april.

Samtliga dokument som mötet kommer att ta ställning till kommer att skickas ut till medlemmarnas kontaktpersonerna. Du kan även hitta handlingarna här! Efter avslutat årsmöte kommer vi hålla ett seminarium där vi kommer att utforska de följande spännande ämnena:

Information om C/O City – Christina Wikberger (WSP)

C/O Citys styrelseordförande Christina Wikberger öppnar seminariet med att berätta om föreningen.

Våtmarker och våtparker – Mimmi Wester (Ekologigruppen)

Hantering av dagvatten och skyfall i våra städer är ett allt hetare ämne, med klimatförändringar och extremväder som knackar på dörren. Hur kan vi ta tillfället i akt att låta lösningar för rening och klimatanpassning även stärka platsens biologiska mångfald och möjligheter för rekreation? En damm kan vara så mycket mer än bara en teknisk lösning. Mimmi Wester från Ekologigruppen vill inspirera till att utforma blågröna, naturbaserade lösningar som utöver rening och fördröjning kan bidra med mervärden för både människa och natur. Hon kommer bland annat berätta om sina erfarenheter från Kyrkparken i Järfälla och Bergshamra dagvattendamm, en damm med syfte att rena vatten som också blev hem åt många arter och kammade hem Solna stads stadsmiljöpris.

En ny klimatslimmad parkestetik? – Linda Pettersson (Urbio)

Linda Pettersson är landskapsarkitekt och kontorschef på Urbio berättar om landskapskontorets rykande färska forskningsrapport ”Parklek, Temalekplats eller Lekotop?” som är framtagen tillsammans med en rad fackexperter. I studien har anläggnings- och skötselkostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck beräknats för tre fiktiva lekplatser. Kontentan är att vi behöver utveckla landskapsarkitekturen till att bli mer klimatslimmad, lekfull och livfull!

Ekologisk kompensation – erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun – Vania Diaz Gardell (WSP)

Vania Diaz Gardell (WSP) berättar om erfarenheter och lärdomar från ett pilotprojekt för Uppsala kommun där en strategisk modell tagits fram för ekologisk kompensation. Projektet syftar till att styra mot att större hänsyn ska tas till naturvärden vid stadsutveckling.

Hmm

Program

15:00-16:00   Årsmöte (enbart för C/O Citys medlemmar!)

Föreningens möte. Denna programpunkt är sluten för föreningens medlemmar.
fgh

16:00-17:00   Seminarium (öppen för alla)

  • Lite kort om C/O City (Christina Wikberger, WSP)
  • Ekologisk kompensation – erfarenheter och lärdomar från Uppsala kommun (Vania Diaz Gardell, WSP)
  • Våtmarker och våtparker (Mimmi Wester, Ekologigruppen)
  • En ny klimatslimmad parkestetik? (Linda Pettersson, Urbio)
    fgh

17:00-            Mingel.       Mingel med lättare mat och dryck

Hmm

Datum och tid: 25 april kl 15:00-17:00 med efterföljande mingel

Plats: Hybrid (på plats och på länk)

Adress: White arkitekter, Skansbrogatan 15, Stockholm

Möteslänk: Skickas ut några dagar innan mötet

Sista dag för anmälan: 21 april

Hmm

Anmälan till årstämman 2024 och seminarium

Namn(Obligatoriskt)
E-post(Obligatoriskt)
Jag avser att närvara på:(Obligatoriskt)
Jag kommer att närvara:(Obligatoriskt)
Vi behöver spara din personuppgifter för att kunna kommunicera med dig inför eventet(Obligatoriskt)
Läs vår integritetspolicy: http://www.cocity.se/om-oss/integritetspolicy/
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.