C/O Citys årsstämma: handlingar

Foto: C/O City

Välkommen till C/O Citys årsstämma 2024! På denna sida hittar du allt material du behöver inför vårt årliga möte. Årstämman hålls den 25 april kl 15:00-17:00. Läs mer om årstämman och anmäl dig till den här!

Agenda

Bekanta dig med Dagordning för årsmötet 2024.

Verksamhetsberättelsen för 2023 

Läs vad föreningen gjort under året i Verksamhetsberättelsen 2023.

Förslag från valberedningen till ny styrelse för C/O City 

Här hittar du valberedningens förslag på ledamöter och supplanter till styrelsen för C/O City: C/O City 2024 Valberedningens förslag