C/O Citys årsstämma: handlingar

Foto: C/O City

Välkommen till C/O Citys årsstämma 2024! På denna sida hittar du allt material du behöver inför vårt årliga möte. Årstämman hålls den 25 april kl 15:00-17:00. Läs mer om årstämman och anmäl dig till den här!

Agenda

Bekanta dig med Dagordning för årsmötet 2024.

Verksamhetsberättelsen för 2023 

Läs vad föreningen gjort under året i Verksamhetsberättelsen 2023.

Förslag från valberedningen till ny styrelse för C/O City 

Här hittar du valberedningens förslag på ledamöter och supplanter till styrelsen för C/O City: C/O City 2024 Valberedningens förslag

Kommunikationsplan för 2024

Här hittar du Kommunikationsplan 2024

Verksamhetsplanen för 2024

Här hittar du Verksamhetsplan 2024

Budgeten för 2024

Här är Budget CO-city 2024 – till årsmötet

Årsredovisningen 

Här hittar du Årsredovisning 2023 CO City

Revisionsberättelsen 

Här hittar du Revisionsberättelse CO CITY