C/O City söker piloter till GYF 3.0!

Har du tidigare använt GYF i projekt? Eller är du intresserad av att testa GYF? Då vill vi veta mer om dina tankar och idéer!

Mellan november-januari uppdaterar vi verktyget GYF – Grönytefaktor för stadsdelar. Nu bjuder vi in piloter som vill dela med sig av sina tankar, idéer och erfarenheter. I utbyte får ni möjligheten att vara med och påverka utvecklingen av GYF – efter era behov!

Om verktyget:

Verktyget Grönytefaktor för stadsdelar 2.0 (tidigare Grönytefaktor för allmän platsmark) utvecklades 2018 och kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om ekosystemtjänster, utvärdera olika förslag ur ett ekosystemperspektiv, skapa robusta urbana ekosystem, följa upp arbete med ekosystemtjänster i stadsplanering och bidra till att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer.

GYF utvecklas och förvaltas av C/O City. Det är kostnadsfritt och kan användas både för kvartersmark och allmän platsmark (och således även för hela stadsdelar).

Om ni är intresserade av att vara piloter, kontakta: info@cocity.se