Svar till: Vart anger man Y1-Y4?

Home Forum QGYF användarforum Frågor Vart anger man Y1-Y4? Svar till: Vart anger man Y1-Y4?

#3262
Peter
Deltagare

Hej!

Tack snälla för snabbt svar!

Jag har några följdfrågor:

1. Då ska vi alltså inte lägga en hel generaliserad yta över ett parkeringsområde utan istället peka ut var värdefulla träd/små gräsytor finns på parkeringen och tilldela dessa objekt kvaliteter? För då skapas automatiskt en y-yta på dessa objekt som räknas in i den ekoeffektiva ytan?

2. I manualen på s 21-51 finns det angivet vilken yttyp (punkt, linje och yta) man ska använda för respektive kvalitet. För linje finns K14, K41 och K42 och K41 är ”Längre sammanhängande gröna promenadstråk”. I användarmanualen står det att rätt höjd måste sättas på ett linjeobjekt men jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Hur ska man tänka kring höjdsättning av t.ex. K41, ett promenadstråk?

I pluginet kan man även på en yta tilldela K14, K41 och K42. Om tanken är att den kvaliteten endast är till för linjeobjekt vore det bra om man satte en begränsning så man inte av misstag råkar sätta den på en yta.

3. Fråga om punktobjekt – för ett par k-värden t.ex. K5 och K10 kan man ange vilken yta ett punktobjekt ska ha (15/25/50 kvm) men för andra t.ex. K28 står det 25 kvm/st. Är det ett standardvärde som man inte ska ändra? För jag ser i verktyget att man kan ändra och sätta valfritt värde. Annars vore det bra om man även där satte en begränsning i verktyget så att man håller sig till rätt värde och inte skriver in något annat.

Sorry för det långa inlägget men många små funderingar vi fastnar på. 🙂

Hälsningar
Peter