Svar till: En fråga om anpassning av QGYF

Home Forum QGYF användarforum Frågor En fråga om anpassning av QGYF Svar till: En fråga om anpassning av QGYF

#2743
Elena Marchenko
Keymaster

Hej!

Om ni pratar om mindre justeringar (dvs kvalitet och faktorer) kan det göras utan någon programmeringskunskap. Själva GYF modellen finns sparade i två tabeller som är en del av QGYF arbetsdatabas (qgyf.sqlite om ni använder defaulta inställningar). Tabellerna heter gyf_qgroup och gyf_quality.

I QQIS kan tabellerna nås via Menu ”Databas > Databashanteraren”, SpatialLite.
Tabellen gyf_qgroup avser ekosystemtjänster och en generell faktor som sättas på dem.
Tabellen gyf_quality listar alla kvalitet tillsammans med tillämpade faktorer och beskrivningen.
När pluginen sätter kvalitet och beräknar GYF plockar den värdena från dessa tabeler, dvs om ni ändrar någon i tabellerna betyder det att ni ändrar GYF modellen. Så obserbera att ni ändrar det rätt! Om ni startar en ny projekt och skapar en ny databas kommer den defaulta GYF modellen hoppa upp igen.

I fall ni vill göra långsiktiga eller permanenta ändringar, kan ni navigera till pluginens mapp (den defaulta sökvägen är C:\Users\[Ditt användarsnamn]\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\QGYF\gyf_models) och ändra i textfiler som innehåller GYF modellen. Textfilerna används av QGYF när det skapar databas vid projektsstart. OBS! Dessa ändringar ska tillämpas i alla QGYF projekt som ni gör efter ni ändrar något! Säkerställa att ni sätter er GYF rätt!