Svar till: felmeddelande om krav på koordinatsystem vid uppstart

Home Forum QGYF användarforum Buggar felmeddelande om krav på koordinatsystem vid uppstart Svar till: felmeddelande om krav på koordinatsystem vid uppstart

#2710
iser7562
Deltagare

Nu kan jag inte heller installera qgyf utan att få felmeddelande.

Kunde inte ladda plugin ’QGYF’ på grund av ett fel vid anrop med classFactory() metoden

sqlite3.OperationalError: no such table: gyf_qgroup
Traceback (most recent call last):
File ”C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py”, line 334, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File ”C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QGYF\__init__.py”, line 35, in classFactory
return QGYF(iface)
File ”C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QGYF\qgyf.py”, line 95, in __init__
self.gyfModel = self.switch.defineGYF()
File ”C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QGYF\lib\set_gyf.py”, line 51, in defineGYF
QualityTable().init(gyf_model)
File ”C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QGYF\lib\gyf_tables.py”, line 24, in init
cur.execute(”SELECT id FROM gyf_qgroup”)
sqlite3.OperationalError: no such table: gyf_qgroup

Python version: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)]
QGIS version: 3.16.4-Hannover Hannover, 654e76b3cb

Python sökväg:
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python
C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.16/apps/qgis-ltr/./python/plugins
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\Scripts
C:\Program Files\QGIS 3.16\bin\python37.zip
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib
C:\Program Files\QGIS 3.16\bin
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.16\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin
C:/Users/isaeri/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
C:\Users\isaeri\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\DigitizingTools\tools
C:\Users\isaeri\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\DigitizingTools
C:\Users\isaeri\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\QGYF\ui
C:\Program Files\QGIS 3.4\apps\qgis\python
C:/Users/isaeri/Desktop/GIS/rindohamn4
C:\Program Files\QGIS 3.4\apps\qgis\python
C:\Program Files\QGIS 3.4\apps\qgis\python