Gröna klimatskal- fuktförhållanden, energianvändning och erfarenheter SP Rapport 2014_53 141008