Beslutade stadgar för den ideella föreningen co City 2018 04 27