Webinarium: QGYF – ett GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster

Välkommen på webbinarium om QGYF!

Hur utvecklar vi värden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster på både enskilda fastigheter och i stadsdelar?

Välkommen till ett webbinarium om QGYF – ett GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster. QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som kan användas för att identifiera, visualisera och kvantifiera ekosystemtjänster. På detta webbinarium får du lära dig mer om hur du kan använda verktyget för att stödja arbetet med ekosystemtjänster i olika typer av projekt, samt ta del av resultatet från en erfarenhetsåterföring av verktyget som genomförts under 2021-2022.

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med ekosystemtjänster i olika skalor, från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, byggaktörer till fastighetsutvecklare.

Webbinariet arrangeras av C/O City, Ekologigruppen, WSP, White arkitekter i samarbete med Boverket och Västra Götalandsregionen med stöd av finansiering från forskningsstiftelsen ARQ.

Varmt välkomna!

Datum och tid: 3 maj kl. 13.00-ca 14.30

Plats: Webinariet sker digitalt

Anmälan: Via följande länk