Webinarium och workshop: Verktyg för ekosystemtjänster, 23/9

Tankesmedjan Movium anordnar i samverkan med bland annat Hanna Ahlström Isacson i C/O City:s styrelse ett webinarium och workshop om verktyg för att integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen. Webinariet syftar till att ge en översikt över vilka verktyg som finns tillgängliga, samt att lite närmre presentera verktyget ESTER som utvecklats av Boverket. Under webbinariets andra del kommer mindre grupper att delas in som, med handledning från Boverket, får testa verktyget i ett fiktivt projekt. Grupperna jobbar med olika fiktiva projekt som spänner från olika skalor, skeden och kontexter.

Webinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs för att kunna delta. Länk för att ansluta till webinariet skickas ut några dagar innan eventet.

Program:

09:00 Incheckning

09:15 Välkomna – Boverket & Tankesmedjan Movium

09:30 Verktygslådan – Rapport från pågående kartläggning av verktyg för ekosystemtjänster. Hanna Ahlström Isacson, landskapsarkitekt, White arkitekter

10:00 ESTER – Introduktion till Boverkets verktyg ESTER. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt & Ylva Rönning, biolog, Boverket, samt Doris Grellmann, Umeå kommun.

10:20 Kort paus

10:30 Testa ESTER – Workshop i grupper för att testa verktyget. (Separat länk för deltagande)

11:30 Återkoppling – Åter i plenum för att samla upp reflektioner och erfarenheter av att testa verktyget.

12:00 Bli testpilot!

12:20 Avslut

Datum: 23 september 2020

Sista anmälningsdatum: 16 september 2020.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

För mer information kontakta Harald Klein, Tankesmedjan Movium, harald.klein@slu.se

eller Ulrika Åkerlund, Boverket, ulrika.akerlund@boverket.se