Webinarium: Grönsamma städer 18/5

Mer än 50 procent av jordens befolkning bor i städer, men vi är fortfarande helt beroende av naturen runt omkring oss. Om vi ska kunna fortsätta bo i städer, och må bra, så behöver därför vi ha naturen där också. SVN anordnar därför den 18/5 tillsammans med U&We ett webbinarium kring frågan varför företag ska jobba med att ta in biologisk mångfald och naturens tjänster i sina affärer.

Välkommen till detta webbinarium där du möter representanter som ger sitt perspektiv om vad forskningen säger och hur fastighetsägare, omställare, bank och försäkringsvärlden ser på företagens engagemang i biologisk mångfald. Du får tips om vilka verktyg och metoder företag och andra aktörer använder för att skapa en bättre biologisk mångfald och ett mer hållbart företagande. Deltar gör bl a C/O City, Castellum, Ekobanken och Folksam.

Medverkande:
• Helen Sylvan, SVN, moderator
• Marika Haeggman, Albaeco: Hur står det till med den biologiska mångfalden?
• Hanna Isacsson, Urbio och Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur. Båda representerar C/O City och berättar om publikationerna ”Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0” och ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning”
• Christina Wikberger och  Amanda Möttönen, U&We: Vad företag behöver göra. Rapporteringskrav. Omvärldsanalys. Leverantörer och kunder
• Christin Carlsson, Castellum: Ekosystemtjänster i området Gateway Säve
• Kristoffer Lühti, styrelseordförande Ekobanken: Bankens syn på biologisk mångfald
• Karin Stenmar, hållbarhetsansvarig Folksam: Försäkringsbolagens klimatanpassning
• Panelsamtal med Castellum, Ekobanken, Folksam

Tid: 18/5 – 2022 kl. 08.30 – 10.30
Plats: Digitalt via webb med länk som sänds vid anmälan

Läs mer och anmäl dig här!