Webinarium: Different methodologies to scale up NBS and transfer them to other cities – 18 juni

Inbjudan till webinarium om Different methodologies to scale up NBS and transfer them to other cities den 18 juni kl. 14:00-15:30 (svensk tid)

Urban Nature, the Global Programme for Urban Nature Pioneers, bjuder tillsammans med det globala stadsnätverket ICLEI in till ett webinarium om metoder för att använda naturbaserade lösningar i städer. Webinariet är en del av ett kompetensutbytesprogram för att lösa utmaningar med urban natur och leda in städer på en hållbar kurs.

I detta webinar, som sker på engelska, kommer ett antal företrädare och experter kring ämnet framföra kreativa tillvägagångssätt för att implementera naturbaserade lösningar i städer. En viktig aspekt i webinariet handlar om att fånga lokal kunskap, stödja samskapande planeringsprocesser, dela olika erfarenheter och lyfta resultat relaterade till testning av nya metoder för att underlätta utformningen av naturbaserade lösningar.

Talare:

  • Dimitra Xidous, forskningsstipendiat, Center for Social Innovation, Trinity College Dublin (Irland)
  • Paula Vandergert, senior forskningsstipendiat, Sustainability Research Institute, och Pauline Georgiou, forskningsassistent, University of East London (UK)
  • Nermina Suljevic, Lejla Beslagic och Belma Pasic, Sarajevo Economic Region Development Agency (SERDA) (Bosnien och Herzegovina)
  • Ana Clara Mourão, koordinator för Geoprocessing Laboratory vid Arkitektskolan, Federal University of Minas Gerais, UFMG (Brasilien)
  • Marcus Collier, anslutande naturprojektkoordinator, Trinity College Dublin (Irland)

Webinariet kommer att modereras av Daniela Rizzi (ICLEI Europa) och Sophia Picarelli (ICLEI Sydamerika).

Datum och tid: 18 juni klockan 14:00-15:30 (svensk tid)

Länkar till evenemanget:

För registrering till webinariet, klicka här.

För mer information om webinariet, klicka här.

Här finns en spellista med programmets videos på Connecting Natures Youtubekanal.

Vid frågor, vänligen kontakta Daniela Rizzi: daniela.rizzi@iclei.org (ICLEI Europa) eller Sophia Picarelli: sophia.picarelli@iclei.org (ICLEI Sydamerika).

Invitation to webinar on Different methodologies to scale up NBS and transfer them to other cities on June 18 at. 14: 00-15: 30 (Swedish time)

Urban Nature, the Global Program for Urban Nature Pioneers, together with the global urban network ICLEI, invites you to a webinar on methods for using nature-based solutions in cities. The webinar is part of a competency exchange program to solve urban nature challenges and lead cities on a sustainable course.

In this webinar, which takes place in English, a number of representatives and experts on the subject will present creative approaches to implementing nature-based solutions in cities. Important aspects of the webinar are about capturing local knowledge, supporting collaborative planning processes, sharing different experiences and raising results related to testing new methods to facilitate the design of nature-based solutions.

Speakers:

  • Dimitra Xidous, Research Fellow, Center for Social Innovation, Trinity College Dublin (Ireland)
  • Paula Vandergert, Senior Research Fellow, Sustainability Research Institute, and Pauline Georgiou, Research Assistant, University of East London (UK)
  • Nermina Suljevic, Lejla Beslagic and Belma Pasic, Sarajevo Economic Region Development Agency (SERDA) (Bosnia and Herzegovina)
  • Ana Clara Mourão, Coordinator of the Geoprocessing Laboratory at the School of Architecture, Federal University of Minas Gerais, UFMG (Brazil)
  • Marcus Collier, Associate Nature Project Coordinator, Trinity College Dublin (Ireland)

The webinar will be moderated by Daniela Rizzi (ICLEI Europe) and Sophia Picarelli (ICLEI South America).

Date and time: June 18 at 14:00-15:30 (Swedish time)

Links to the event:

To register for the webinar, click here.

For more information about the webinar, click here.

Here is a playlist of the videos from the programme on Connecting Nature’s Youtube channel.

If you have any questions, please contact Daniela Rizzi: daniela.rizzi@iclei.org (ICLEI Europe) or Sophia Picarelli: sophia.picarelli@iclei.org (ICLEI South America).