Webinarium: Biodiversity in Cities – 14 maj

Inbjudan till webinarium Biodiversity in Cities den 14 maj kl 12:00-13:00

Den 14 maj bjuder Stockholms stad, tillsammans med Association of Diplomats Stockholm, Frankrikes Ambassad i Sverige, Franska Institutet, Tysklands ambassad i Sverige och organisationen Stockholm Loves Pollinators in till ett webinarium om biologisk mångfald i städer.

Webinariet förs på engelska och är öppet för allmänheten och det finns möjlighet att ställa frågor till panellisterna.

Syftet med webinariet är att utbyta kunskap och inspiration mellan företag, forskare, beslutsfattare på kommuner och intressegrupper inför biologiska mångfaldens dag som är den 22 maj.

Varför är biologisk mångfald så viktig, och hur hotad är den globalt? Hur kommer våra samhällen att drabbas om inget görs? Hur kan städer, fastighetsägare, stadsutvecklare och andra bidra till att skydda och gynna den biologiska mångfalden?

Dessa är några av de frågor som kommer att adresseras under webinariet.

Talare:

  • Julia Marton-Lefèvre, styrelseledamot IPBES, FNs kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, berättar om den senaste IPBES-rapporten och det globala perspektivet på biologisk mångfald.
  • Gunilla Hjort, ekolog på Stockholms stads miljöförvaltning, berättar om Stockholms arbete både historiskt och framåt och även den kommande handlingsplanen för biologisk mångfald.
  • Åsa Keane, ordförande C/O City, berättar om C/O City:s arbete med urbana ekosystemtjänster.

Värdar:

  • Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad (modererar samtalet)
  • Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad


Datum och tid
: 14 maj klockan 12:00-13:00

Länk till evenemanget: 

Anslut till videomötet genom att klicka på den här länken: https://meet.google.com/imc-urst-sab

Du kan även ansluta via telefon genom att ringa +46 8 505 459 38 och ange följande pinkod: 298 410 143#

Visa fler telefonnummer genom att klicka på den här länken: https://tel.meet/imc-urst-sab?hs=5

Ladda ner PDF

Vid frågor, kontakta Cindy Falquet, borgarrådssekreterare på miljö- och klimatroteln, cindy.falquet@stockholm.se, 0761229154Invitation to Webinar Biodiversity in Cities, May 14th 12am-1pm

On May 14, the City of Stockholm together with the Association of Diplomats Stockholm, the French Embassy and French Institute in Sweden, ​​the German Embassy to Sweden ​​and the organization Stockholm Loves Pollinators are pleased to invite you to join their webinar on biodiversity in cities. The webinar is open to the public and it will be possible to ask questions to the panellists. The event will be conducted in English.

The purpose of the webinar is to exchange knowledge and inspiration between companies, researchers, decision makers in municipalities and interest groups ahead of the Biodiversity Day on May 22nd.

Why is biodiversity so important and how threatened is it globally? How will our communities be affected if nothing is done? How can cities, real estate owners, city developers and others help protect and increase biodiversity?

These are a few of the questions to be addressed during the webinar.

Speakers:

  • Julia Marton-Lefèvre, board member of IPBES, UN’s knowledge platform for biodiversity and ecosystem services, will address the latest IPBES report and the global perspective on biodiversity.
  • Gunilla Hjort, ecologist, Environment and Health Department, City of Stockholm, will address Stockholm’s work both historically and forwards and present the city´s upcoming action plan for biodiversity.
  • Åsa Keane, chairperson C / O City, will present C / O City’s work on urban ecosystem services.

Hosts:

  • Katarina Luhr (MP), Vice-Mayor for Environment and Climate, City of Stockholm (moderates the conversation)
  • Jonas Naddebo (C), Vice-mayor for Culture and urban environment, City of Stockholm

Date and time: May 14 from 12:00 to 13:00

Link to the event:

Connect to the video meeting by clicking this link: https://meet.google.com/imc-urst-sab

You can also connect by phone by calling +46 8 505 459 38 and entering the following PIN: 298 410 143 #

To view more phone numbers, click this link: https://tel.meet/imc-urst-sab?hs=5

If you have questions, please contact Cindy Falquet, political advisor to Vice-mayor for Environment and Climate Katarina Luhr, cindy.falquet@stockholm.se, 0761229154