Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

Foto: Scandinavian Green Roof Institute

Scandinavian Green Roof Institute, medlem i C/O City sedan årsskiftet 2020/2021, håller i ett slutevent för Blue Green City Lab. Eventet har fokus på frågan om vem som tar ansvar för den blågröna resilienta staden.

Den goda strategin att förtäta staden i stället för att bygga på värdefull åkermark har i andra änden lett till minskade grönytor. I kombination med förändrat klimat får det negativa konsekvenser för staden. Staden kan inte ta emot kraftiga skyfall, det blir varmare i staden och den biologiska mångfalden minskar. Ett sätt att motverka de negativa effekterna är att implementera blågröna lösningar och bygga en resilient stad. Men vem tar ansvar för att dessa satsningar görs? Vem tar ansvar för den blågröna resilienta staden?

Seminariet hålls både på plats och online.

Övergripande program

• Läget i dag // problembeskrivning

• Vilken roll spelar testbädden Blue Green City Lab och vad har vi uppnått så här långt?

• Kaffe, fika och diskussion

• Paneldiskussion med olika aktörer om hur de kan ta ökat ansvar för den blågröna resilienta staden. Vad krävs för att de ska kunna ta större ansvar?

• Frågor från publiken // Diskussion om hur vi går vidare // Summering

Detaljerat program kommer inom kort.

Efter seminariets slut fortsätter diskussionen under en after work.

Läs mer och anmäl dig här!