Växter används för att rena förorenat vatten från vägar

Bild: COWI

Ett forskningsprojekt i Göteborg undersöker hur växter och jord vid vägkanten kan rena dagvatten från E6, där cirka 100 000 fordon passerar dagligen, från mikroplaster, zink, koppar och bly. Projektet använder 13 tunnor fyllda med olika filtermaterial (biokol, torv och aska från sopförbränning), där olika växtarter som havtorn, rödsvingel, veketåg och strandtrift har planterats. Dessa tunnor bevattnas med förorenat vatten som samlas upp från E6, och forskarna mäter sedan mängden föroreningar som filtrerats bort.

Projektet leds av Chalmers i samarbete med VTI och Renova AB, och samordnas av COWI, med finansiering från COWI-fonden. Efter de första tre månaderna visade resultaten att filtren nästan helt kunde avlägsna metaller och mikroplaster, och biokolfiltret avlägsnade cirka 70% av kvävet. Växterna visade sig också tåla det förorenade vattnet bättre än förväntat.

Syftet är att hitta den mest effektiva kombinationen av växter och jord för att rena föroreningar och att studera hur filtren klarar extrema väderförhållanden. Forskarna undersöker även möjligheten att återvinna metallerna som samlas upp. Under 2024 kommer växterna att skördas för att analysera upptagningen och fördelningen av metaller, med målet att återvinna dessa ämnen.

Läs mer här!