Var med i tävling om Climate smart cities!

Climate Smart Cities Challenge är en innovationstävling för att identifiera klimatsmarta lösningar med ambition att minska klimatpåverkan i ett antal utvalda städer: Bogotá i Colombia, Bristol i Storbritannien, Curitiba i Brasilien och Ssabagado i Uganda.

Lanserad av FN och Sverige (med Smart City Sweden som en av partnerna), är förhoppningen att denna innovationstävling påskyndar övergången till klimatneutrala städer, genom att ge innovatörer och samhällen möjlighet att samarbeta för att designa och demonstrera lösningar och återuppfinna hur städer innoverar.

Innovatörer från hela världen – alltifrån enskilda personer, små och medelstora företag, nystartade företag, utvecklare, finansexperter med mera – är inbjudna att skicka in sina bästa idéer och lösningar på en av de unika utmaningar som identifierats av de fyra partnerstäderna.

Utvalda finalister kommer att få arbeta med dessa fyra städer, lära sig mer om deras utmaningar, samarbeta om lösningar och slutligen bilda team för att demonstrera lösningar i verkliga miljöer. De vinnande teamen kommer att dela på upp till 400 000 euro för att dra nytta av ytterligare investeringar och bygga mot systemdemonstration 2023.

Ansökningar är nu öppna och stänger den 5 januari 2022. Finalisterna presenteras på Expo 2020 Dubai den 20 januari 2022.

Läs mer här!