Välkommen på årsstämma, seminarium och mingel 27 mars 2019

Föreningen C/O City har glädjen att bjuda in medlemmar och icke medlemmar till årsmöte och stämma. Stämman inleds 15.30, det öppna seminariet pågår från 16.30 till 18.00. Därefter minglar vi.

Stämma och seminarium hålls på WSP, Arenavägen 7 i Stockholm. Mötet är kostnadsfritt.

Notera datum och tid i era kalendrar så återkommer vi med närmare information och program inom kort.

Ur seminarieprogrammet:

  • Boverkets vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön
  • Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur – nya kunskaps- och planeringsunderlag
  • Nya ikoner för urbana ekosystemtjänster framtagna av C/O City tillsammans med de statliga verken och The New Division