Urbio vinner innovationstävling om hållbara grönytor

Svenska Miljöinstitutet (IVL) utser årligen en innovationstävling om hållbara grönytor. I år utsågs två vinnare – bland annat Urbio (medlem i C/O City sedan 2021) som tillsammans med Örebro kommun utvecklat lekotoper – platser där lek och landskap är sammanflätade.

Innovationstävlingen som arrangerades av IVL i samverkan med Naturvårdsverket, Formas och Vinnova har haft som mål att hitta nya lösningar och innovationer för grönytor, som både bidrar till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer våra städer. Sammanlagt sexton bidrag kom in till tävlingen.

– Expertgruppen har haft ett tufft jobb att välja ut vinnarna bland alla goda idéer som kommit in. Det är väldigt glädjande att se att det finns en sådan rörelse och innovationskraft bland företagen och vi hoppas att de genom innovationstävlingen får det stöd och den skjuts framåt som de behöver för att kunna förverkliga sina idéer, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL.

Två expertgrupper har granskat tävlingsbidragen och bedömt dem utifrån bland annat innovationshöjd, nytta för miljö och människor, driftkostnader och andra ekonomiska aspekter. På fredagen hölls ett seminarium där tävlingsvinnarna fick presentera sina idéer.

I kategorin där lösningar som är nära marknadslansering tävlande var det landskapsarkitektkontoret Urbio tillsammans med Örebro kommun som vann med sin lösning lekotoper. De beskriver en lekotop som en plats där lek och landskap är sammanflätade. De utgår från naturbaserade lösningar i första hand, och inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken. Det gör att det skapas ytor i stadsmiljön som både bidrar med lekvärden och ekosystemtjänster.

– Så spännande att lek är innovation! Vi känner oss spralligt glada över denna utmärkelse, och nyfikna på vägen framåt. Vi hoppas att arbetet med lekotoper kan bidra till att fler kan gå från ord till handling, och att vi framöver får se byggnation av grönare och rikare lekmiljöer med mycket högre lekvärden, säger Emma Simonsson, landskapsarkitekt på Urbio.

Läs mer här!