Undersökning från WSP: Pandemin medfört att naturområden i staden använts och slitits mer än vanligt

Foto: WSP

En ny undersökning från WSP visar att alltfler upptäckt och använt grönområden i staden, vilket till störst del förklaras av möjligheten till att distansera sig samt uppmaningen till att vistas utomhus. Men detta har också inneburit att de gröna ytorna slitits mer än vanligt. Undersökningen visar bland annat att 29% av respondenterna ansåg att pandemin gjort dem mer medvetna om hur viktigt det är med parker och grönområden i deras närmiljö.

”Vi ser att pandemin har lett till att invånare upptäckt och nyttjat parker och naturområden i sin närmiljö i högre utsträckning, vilket också lett till högre slitage. Om det höga nyttjandet kvarstår kommer vi se ett mycket större behov av såväl större som fler parker i våra städer. Dessutom kan vi se att det behövs ett bredare spektrum av utomhusaktiviteter och miljöer eftersom människor nu börjar upptäcka allt man kan göra utomhus. Vi befinner oss vid en kritisk punkt då det till stor del är upp till politiker att fatta beslut om hur vi ska satsa på vår offentliga miljö. Detta är ett bra tillfälle för en sådan omställning eftersom det finns en bred opinion för den här typen av satsningar. Stora städer har redan fattat omfattande beslut för grönare miljöer, till exempel satsar Manchester 23 miljoner pund i statligt coronastöd för anläggning av en helt ny stadspark på 26 000 kvadratmeter och flertalet städer i världen har snabbt byggt ut cykel- och gångbanor. Då är det viktigt att vi som planerar och utformar städer bidrar med vår kunskap och tydligt visar på fördelarna det ger att satsa på grönare städer, utomhusvistelse och de positiva effekter det har på den fysiska såväl som den psykiska hälsan”, säger en expert på WSP.

Läs mer om undersökningen här.