Trädens förmåga att fånga upp luftföroreningar varierar mellan olika trädarter

Bilden visar blommande lärkträd. Foto: Wikipedia

En studie från forskare vid Göteborgs universitet har visat att en blandning av olika trädarter är mest effektiv för att förbättra luftkvaliteten i städer, då förmågorna att ta upp föroreningar skiljer sig mellan trädarterna. Teamet analyserade 32 föroreningar, inklusive polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och hur 11 trädarter, som växer på samma plats i Botaniska trädgårdens trädsamling i Göteborg, fångar upp dessa.

Resultatet visade det var mer skillnad mellan de olika arterna än förväntat. Barrträd tar oftast upp mer gasformiga PAH:er än lövträd. En annan fördel med barrträd att de även fungerar som luftrenare på vintern, då luftförorenings halterna vanligen är som högst. Men har lövträden andra fördelar. De var mer framgångsrika med att rena luften från partiklar. Det antas att detta beror på att bladen har en bredare yta som partiklarna kan fastna på. Allra bäst i testet var lärkträdet som är ett barrträd som tappar barren varje höst. Lärken tog upp de partikelbundna föroreningar, men var också bra på att fånga upp PAH.

Läs artikeln här! Eller forskningsrapporten här!