Towards Greener, Healthier, and Resilient Cities: Nordic Conference 2022: Inspelningarna är nu tillgängliga

Vi är glada över att kunna dela med oss av de inspelade presentationerna från den nordiska konferensen Towards Greener, Healthier, and Resilient Cities: Nordic Conference 2022 som hölls i december. Du kan nu ta del av de inspelade presentationerna från dag 1 på Boverkets hemsida. På sidan hittar du också länkar till nordiska rapporter om ekosystem redovisning, verktygslådor och policy briefings. Under den första dagen av konferensen diskuterades bland annat hur stadsgrönska kan bidra till att skapa hälsosammare, artrikare och mer resilienta livsmiljöer i städer och samhällen.

Här är några av de presentationer som hölls under konferensen:

  • ”Nordisk stadsgrönska i ett globalt sammanhang – nuläge och framtida föreställningar”
  • ”Redovisning av ekosystem – ett sätt att mäta förändringar i och värdet av ekosystem och deras tjänster”
  • ”Ett omtvistat förhållande mellan den kompakta staden och stadsgrönskan”
  • ”Förvaltning: Hur säkerställer vi kvaliteten på stadsgrönområden på lång sikt”
  • ”Betydelsen av vår livsmiljö för hälsa och jämlikhet”
  • ”Utmaningar och möjligheter, 3-30-300 – vad kan det innebära?”

Konferensen var ett gemensamt samarbete mellan Boverket, C/O City, Finlands miljöcentral, Finska miljöministeriet, Folkhälsomyndigheten, Kommunnätverket i Finland, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tankesmedjan Movium.

Foto: C/O City