Symposium 8/12: Nested scales of urban form and green urban infrastructure

Välkommen till det tredje symposiet om social-ekologisk urbanism: Nested scales of urban form and green urban infrastructure. Symposiet arrangeras av forskningsprogrammet Urban Studio, SFO Sustainable Urban Development och Högskolan i Gävle, medlemmar i C/O City.

Stadsutformningens roll för att göra städer mer levande och inkluderande och för att mildra klimatförändringarna har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Ett utmärkt exempel på detta är konceptet med 15-minutersstaden, som syftar på en vision av staden där invånarna kan täcka sina dagliga behov inom en radie på 15 minuter. Ändå utspelar sig urbana processer över många kapslade skalor, vilket väcker frågor om vad städerna på 5 minuter, 30 minuter och 60 minuter kan vara och hur dessa olika kapslade skalor interagerar.

Social-ekologisk urbanism är en framväxande diskurs om hållbar stadsutveckling, med huvudfokus på hur urban form och grön urban infrastruktur kan främja mänskligt välbefinnande och reslienta städer. Det tredje symposiet om social-ekologisk urbanism är ett heldags offentligt evenemang med inbjudna talare från hela Europa. Denna dag kommer att belysa aktuella forskningsgränser och kunskapsluckor relaterade till hur urban form och urban grön infrastruktur i olika skalor kan mildra klimatförändringar, stödja människors välbefinnande och göra städer resilienta.

Tid: December 8 2022, 9:00–16:30

Plats: Gävle Konserthus, Bo Linde room

Arrangörer: The research programme Urban Studio, SFO Sustainable urban development, University of Gävle Language: English

Läs mer och anmäl dig här!